10/4/2008 9:05:39 AM
17966040 bytes
David Schultz's photo tour of Armenia.